Wedstrijdreglement Facebook Goesting in Gezondheid - Goesting in gezondheid

Wedstrijdreglement Facebook Goesting in Gezondheid

Artikel 1 – Organisatie

Goesting in Gezondheid BVBA, vertegenwoordigd door Lynn De Merlier, organiseert op 24 januari 2018 een online boeklancering via een Facebook-evenement (https://www.facebook.com/events/507362352975066/), waarbij een aantal prijzen te winnen zijn.

Artikel 2 – Periode

De wedstrijden vinden plaats van 24/01/2018 – 9.00 uur tot 24/01/2018 – 15.00 uur.

Artikel 3 – Spelregels

  • De wedstrijden vinden plaats op Facebook.
  • Na 15.00 uur op 24/01/2018 maakt Goesting in Gezondheid de winnaars bekend.
  • Elke speler kan maar één keer deelnemen aan elke wedstrijd.
  • Deelname aan deze wedstrijden houdt aanvaarding van dit reglement in.
  • De prijzen zijn niet overdraagbaar: ze worden toegekend aan de houder van de Facebook-account.
  • Deelname aan de wedstrijden is voorbehouden aan iedere meerderjarige natuurlijke persoon met woonplaats in België.

Artikel 4 – Winnaars & prijzen

Er zijn verschillende prijzen te winnen tijdens de online boeklancering. Bij elke wedstrijd hoort een Facebook-bericht dat in het evenement wordt geplaatst. In dit bericht staat uitgelegd wat iemand moet doen om de prijs te winnen én wat de prijs inhoudt. Het winnen van een prijs kan op twee manieren. Om granola, kookschorten of toegang tot de community te winnen, moet er gereageerd worden onder het bericht dat de uitleg bevat over de specifieke wedstrijd. De persoon met de leukste of meest originele reactie is de winnaar. De winnaars van de ontbijtkommen en boeken worden bepaald door de onschuldige kinderhand van Matteo. Hij zal na 15.00 uur de winnaars van de wedstrijden trekken. Deze trekking wordt gefilmd en als bericht gepost binnen het Facebook-evenement.

Artikel 5 – Uitsluiting

Goesting in Gezondheid kan op ieder moment een persoon uitsluiten van deelname aan de wedstrijden, als die niet voldoet aan de deelnamevoorwaarden zoals vermeld in artikel 3, of in geval van vermoeden van bedrog of misbruik. In dat geval kiest Goesting in Gezondheid de eerstvolgende persoon die voldoet aan de voorwaarden uit artikels 3 en 4 om de prijzen van de wedstrijden te winnen.

Artikel 6 – Informatie over de prijzen

De prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden. Er worden ook geen financiële of andere compensaties als tegenwaarde voorzien.

Artikel 7 – Wijziging van de wedstrijd

Goesting in Gezondheid behoudt zich het recht voor de wedstrijden of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk van haar wil dat rechtvaardigen. Goesting in Gezondheid kan niet aansprakelijk worden gesteld indien, ingevolge omstandigheden buiten haar wil om, de wedstrijden zouden moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd.

Artikel 8 – Persoonsgegevens

De persoonsgegevens van de winnaars, die Goesting in Gezondheid zal inwinnen naar aanleiding van deze wedstrijd, zullen niet meegedeeld worden aan derden, uitgezonderd in het geval van artikel 10.

Artikel 9 – Eventuele klachten

Deelname aan deze wedstrijden houdt de onvoorwaardelijke aanvaarding van het reglement en van iedere beslissing van de organisator in. Er zal geen betwisting in beschouwing worden genomen door de organisator.

Artikel 10 – Algemeen

De winnaar geeft de uitdrukkelijke toestemming aan Goesting in Gezondheid om melding te maken van zijn of haar identiteit op de sociale netwerken, en in de media in het algemeen.

Disclaimer

Deze acties worden op geen enkele manier gesponsord door, beheerd door of geassocieerd met Facebook. Deelnemers kunnen Facebook of Goesting in Gezondheid op geen enkele wijze verantwoordelijk stellen voor enige schade als gevolg van hun deelname.